Apocalipsa – Identitatea lui Antichrist

agnus dei - english + romanian blog

Lazar GogPentru seminarul din seara aceasta am sa citesc din trei locuri distincte.

Daniel 8:8-9 – Ţapul însă a ajuns foarte puternic, dar, când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. 9 Dintr-unul* din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi**, spre răsărit şi spre ţara cea minunată.

Daniel 9:26-27 – 26 După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul* va fi stârpit, şi nu** va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici††cetatea şi Sfântul Locaş*†, şi sfârşitul†* lui va fi ca printr-un potop**†; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile. 27 El va face un legământ*

View original post 393 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s